Ιδιαίτερα Μαθήματα

Για να επιλέξετε πολλαπλά μαθήματα, κρατήστε πατημένο το κουμπί ctrl για Windows ή cmd για Mac. Έπειτα κάντε κλικ στα μαθήματα που θέλετε να επιλέξετε.